Skip to content

Florida Farm Connect – Pou Lekòl

Woman cooking in kitchen

Pou mete “Lekòl” nan Pwogram Farm to School lan

Kit ou vle jwenn manje ki genyen orijin lokal pou refektwa ou, kreye oubyen agrandi pwojè jaden skolè ou oubyen jwenn plan pedagojik ki tou pare, nou la pou ede soutni lekòl ou nan efò li pou pwogram Jaden pou Lekòl lan.

 

Louvri yon sesyon nan Pòtay Farm Connect lan

Louvri yon sesyon anba an nan pòtay entèyaktif Farm Connect lan, kote ou kapab an kontakt avèk agrikiltè/pwodiktè kap vann danre fre Florid ou kapab itilize nan kantin skolè ou, epi pou aktivite Farm to School. Pòtay lan pral pèmèt ou di pwodiktè ki pwodwi lekòl ou bezwen, epi gade wè ki pwodiktè ki genyen nan rejyon ou epi nan tout Florid lan.

Louvri yon sesyon

Don’t have an account? Contact our team to request access.

Kreye yon Jaden
Jwenn Pwogram Skolè
Haitian Creole