Skip to content
Kolòk 2024 Farm to School
Kisa Farm to School la ye?
Mwen se yon…
Rekòlt Mwa an

Konsilte resous pou saldeklas yo pou ankouraje timoun yo manje fwi avèk legim ki frè epi ki an sezon pandan tout ane an

Sètifika Jaden Lekòl

Èske ou ta vle kreye yon jadan nan yon lekòl? Aprann plis enfòmasyon sou fòmasyon nou an epi kijan pou jwenn Setifka Jaden Skolè ou.

Rekiperasyon Manje

Dekouvri resous pou ede ou redwi gaspiyaj manje elèv, ekonomize lajan epi pwoteje anviwonnman nou tout.

Vizite Jaden Pedagojik Florid lan
Dènye Nouvèl epi Anons

Schools play a special role in not only reducing and recycling food waste, but also in educating the next generation about the importance of food conservation and recovering wholesome excess food. To help raise awareness about the amount of food discarded from school cafeterias, The Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Food,…

Aprann Plis

Depatman Agrikiliti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral Lanse Fòmasyon pou Pwodiktè “Mennen Jaden an nan Lekòl yo” A pati de mwa novanm 2023, Sèvis Aliman, Nitrisyon avèk Byennèt nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral lanse premye nan yon seri fòmasyon pou pwodiktè sou “Mennen Jaden nan Lekòl yo” ki pral fèt nan tout eta an. Fòmasyon sa yo se yon okazyon pou...

Aprann Plis
Chef cooking demonstrating at the F2S Conference

HOWEY-IN-THE-HILLS, Fla. – Semèn sa a, Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan (FDACS) te akeyi Kolòk anyèl Farm to School li an nan dat 9-10 mas nan Florid Santral avèk lekòl, distribitè epi pwodiktè ki te soti nan tout eta an pou ogmante kantite pwodwi Florid yo sèvi nan lekòl yo. Kolòk sa a te yon evènman de jou kote patisipan yo te aprann enfòmasyon...

Aprann Plis
Prensipal Sipòtè avèk Patenarya
FAMU logo
Florida Farm Bureau logo
Fresh from Florida logo
National Farm to School Network logo
National Center for Appropriate Technology logo
UF IFAS logo
Haitian Creole