Skip to content
Pwodiktè: Kòmanse Konekte avèk Lekòl Jodi Menm
Kisa Farm to School la ye?
Mwen se yon…
Rekòlt Mwa an

Konsilte resous pou saldeklas yo pou ankouraje timoun yo manje fwi avèk legim ki frè epi ki an sezon pandan tout ane an

Sètifika Jaden Lekòl

Èske ou ta vle kreye yon jadan nan yon lekòl? Aprann plis enfòmasyon sou fòmasyon nou an epi kijan pou jwenn Setifka Jaden Skolè ou.

Rekiperasyon Manje

Dekouvri resous pou ede ou redwi gaspiyaj manje elèv, ekonomize lajan epi pwoteje anviwonnman nou tout.

Vizite Jaden Pedagojik Florid lan
Dènye Mizajou epi Anons

The Florida Department of Agriculture and Consumer Services held its first Food Recovery Challenge, where schools across the state shared their commitment to reducing waste in their cafeteria. In the 2023-2024 school year, 3,777 schools participating in the National School Lunch Program are implementing food waste reduction practices in Florida. There are more than 625…

Jwenn Plis Enfòmasyon

Schools play a special role in not only reducing and recycling food waste, but also in educating the next generation about the importance of food conservation and recovering wholesome excess food. To help raise awareness about the amount of food discarded from school cafeterias, The Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Food,…

Jwenn Plis Enfòmasyon

Depatman Agrikiliti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral Lanse Fòmasyon pou Pwodiktè “Mennen Jaden an nan Lekòl yo” A pati de mwa novanm 2023, Sèvis Aliman, Nitrisyon avèk Byennèt nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral lanse premye nan yon seri fòmasyon pou pwodiktè sou “Mennen Jaden nan Lekòl yo” ki pral fèt nan tout eta an. Fòmasyon sa yo se yon okazyon pou...

Jwenn Plis Enfòmasyon
Prensipal Sipòtè avèk Patenarya
FAMU logo
Florida Farm Bureau logo
Fresh from Florida logo
National Farm to School Network logo
National Center for Appropriate Technology logo
UF IFAS logo
Haitian Creole