Skip to content

Florida Farm Connect – Pou Agrikiltè/Pwodiktè

Farmers in a field

Mete Fèm lan nan “Farm to School”

Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan la pou ede mete agrikiltè avèk pwodiktè an kontakt avèk lekòl yo ki vle achte danre fre nan Florid.

Yon relasyon kowòdone ant pwodiktè yo avèk lekòl yo se yon bagay esansyèl pou Inisyativ Farm to School lan. San pwodiktè yo, Farm to School lan pa tap posib.

Isit lan, ou pral jwenn resous pou antre an kontakt avèk lekòl, vann pwodwi yo, resevwa asistans teknik epi fòmasyon, epi aprann plis sou egzijans pou aliman san danje.

Louvri yon sesyon nan Pòtay Farm Connect lan

Louvri yon sesyon anba an nan pòtay entèyaktif Farm Connect nou an. Resous sa a pèmèt pwodiktè yo avèk lekòl yo konekte dirèkteman youn avèk lòt pou vann epi achte danre Florid ki fre pou kantin skolè.

Louvri yon sesyon

Ou pa genyen yon kont? Enskri kounyè a.

Resources for Farmers & Producers
Fòmasyon pou Mete Fèm lan nan Farm to School
Pratik pou Aliman san Danje
ENFÒMASYON SOU INISYATIV FARM TO SCHOOL LAN
Haitian Creole