Skip to content

Pwochen Evènman

Rete a jou sou Evènman Florida Farm to School kap vini yo

Latest Past Evènman

Bringing the Farm to School Training (Region 2)

UF/IFAS Extension Alachua County 22712 W Newberry Road, Newberry

Farmers, fishers, ranchers, food processors and food manufacturers in Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Gilchrist, Alachua, Bradford, Union, Columbia, Baker, Nassau, Duval, Clay, Putnam, St. Johns, Flagler counties are invited to […]

Konferans Florida Farm to School 2024

The Renaissance Orlando at SeaWorld 6677 Sea Harbor Drive, Orlando

The Annual Florida Farm to School Conference was created to connect with schools, distributors and producers across Florida. This year’s theme, Sowing Success, will guide conference guests through the three […]

Fòmasyon Pwodiktè yo sou Mennen Fèm nan Lekòl (Nòdwèst Florid) – Jounen 2

FAMU Viticulture Center 6361 Mahan Drive, Tallahassee

Agrikiltè, pechè, elvè, transfòmatè aliman epi fabrikan aliman nan rejyon Nòdwèst Florid yo envite pou patisipe avèk Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan (FDACS) nan premye rankont “Mennen Fèm nan Lekòl” ki se yon fòmasyon de jou. Fòmasyon Mennen Fèm nan Lekòl yo fèt pou fabrikan manje ki enterese aprann sou vant manje nan mache lekòl.

Haitian Creole