Skip to content

Mennen Fèm nan Lekòl: Seri Fòmasyon

Older farmer showing a younger farmer a harvested potato

Fòmasyon Ismèsif sou Apwovizonnman pou Agrikiltè epi Pwodiktè

Bringing the Farm to School trainings are intended for food producers interested in learning about selling food into local school markets. Trainings rotate throughout the state.

A Region Two producer training event is scheduled for April 17, 2024 in Gainesville. Florida farmers and producers located in the following counties are eligible to participate: Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Gilchrist, Alachua, Bradford, Union, Columbia, Baker, Nassau, Duval, Clay, Putnam, St. Johns, Flagler.

To request a registration link for the Region Two producer training event, contact [email protected].

To be notified about additional 2024 producer training regions of focus, dates and locations, or for questions about other Farm to School resources available to farmers and producers, please contact [email protected].

Inspecting lettuce in a kitchen

Kisa ou pral Reyalize nan Fòmasyon an

Lekòl yo reprezante yon debouche solid pou pwodwi agrikòl. Avèk plis pase 30 milyon elèv kap patisipe nan pwogram kantin National School Lunch Program chak jou, lekòl yo se yon gwo opsyon mache ki stab epi fonksyone sou lon tèm. Anpil lekòl enterese anpil nan enklizyon pwodwi lokal ki soti nan men pwodiktè agrikòl pou meni nan lekòl yo.

Patisipe nan fòmasyon sa a pou aprann kòman pou pwofite de debouche nan mache Farm to School yo:

  • Aprann kòman pou jwenn aksè nan mache lekòl yo, pwosesis mache piblik yo epi kilti pwodwi pou mache lekòl yo.
  • Tande pwodikte pale sou jan yon reyisi navige mache Farm to School yo.
  • Jwenn nouvo konesans sou resous pou agrandi biznis ou pou benefisye de debouche nan mache lekòl yo.
Haitian Creole